Regulamin Sklepu


I. Część ogólna:

1. Właścicielen serwisu znajdującego się pod adresem www.bonumsartores.com jest :

Kamila Lipniewska,
ul. Szewska 2/4,
86-300 Grudziądz,
NIP:8393011601,

Jest podmiotem fizycznym zarejestrowanym w CEIDG.

3. Aby złożyć zamówienie wymagane jest potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu przez kupującego .

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. A wszelkie zmiany będą obowiązywać od opublikowania ich w serwisie.

5.Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
- szerokopasmowe łącze internetowe,
- aktywne konto e-mail.
- przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 8 lub wyższa, Google Chrome wersja 15 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 7 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript,
- włączona obsługa plików cookies,
- włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
- system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy,

6. Sprzedawca na bieżąco dba o poprawne funkcjonowanie serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej tub telefonicznie. Sprzedawca bezzwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

8. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie w przypadku wyrobów tworzonych pod indywidualne wymagania klienta mogą się różnić od gotowego wyrobu w zakresie określonym przez samego klienta (np. kolor, rozmiar, rodzaj wykończenia, materiał).

9. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części bez pisemnego zezwolenia stanowi naruszenie prawa.

10. Firma działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wszelkie spory oraz niejasności regulowane są przez prawo RP.

II. Zamówienia, dostawa:

1. Wszystkie ceny podane w Serwisie www.bonumsartores.com/pl są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Ceny podane w stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące (jako że zestawienie towarów w serwisie nie stanowi oferty handlowej).

2. Towar w sklepie internetowym Bonum Sartores robiony jest na zamówienie, chyba, że w opisie zostało zaznaczone inaczej. W przypadku zakupu mieszanego (towar na zamówienie, towar gotowy) wysyłamy całość razem z towarem zrobionym na zamówienie.

3.Składanie zamówienia:
a) Zamówienie można złożyć przy użyciu koszyka w serwisie internetowym ( w tym wypadku wymagana jest rejestracja w serwisie), drogą e-mailową lub telefoniczną.
b) Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu opłacenia całkowitej kwoty zamówienia. Nasza firma zobowiązuje się do wykonania zamówienia w jak najkrótszym czasie. Szacunkowy czas realizacji to 30 dni roboczych (w przypadku standardu wysokiego jest to 45 dni roboczch), za wyjątkiem specjalnych promocji z osobnym regulaminem. Czas może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia do 14 dni roboczych, w tym wypadku klient będzie proszony o dopłatę 25% wartości całego zamówienia.
Po sprawdzeniu poprawności podanych informacji i możliwości zrealizowania zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawierające informacje o zamówionych towarach i ich cenach oraz o kosztach dodatkowych które pokrywa klient (transport, koszt obsługi płatności) jak i terminie realizacji. To potwierdzenie jest traktowane jako oferta skierowana do klienta. Kupujący ma 3 dni na dokonanie wpłaty za zamówione towary, w przeciwnym wypadku oferta jest nieważna i zamówienie jest anulowane.
c)Oferta jest każdorazowa akceptowana przez sprzedającego po opłaceniu zamówienia.
c) Do ceny zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Każdorazowo zakończenie realizacji zamówienia oraz jego wysłanie jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową.
d) W przypadku zakupu odzieży kupujący zobowiązany jest podać swoje wymiary zgodnie z wytycznymi podanymi w serwisie.

4. Gotowe zamówienie wysyłane jest kurierem DPD lub za pośrednictwem Pocztą Polskiej. Zamawiający udostępnia swoje dane kontaktowe w tym celu. Koszty dostawu uzależnione są od wagi zamówienia i udostępnione są każdorazowo w koszyku zakupu.  Istnieje również możliwość odbioru osobistego. Na terenie PL istnieje możliwość wysłania paczki za pośrednictwem usługi Paczkomatów In Post (w podsumowaniu zamówienia należy wybrać usługę kuriera a dane niezbędne do wysyłki podać w komentrzu do zamówienia).

III. Płatności

1. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia, należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:
a) Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy za pomocą:
- seriwsu PayPal : kamila.j.lipniewska@gmail.com
- przelewu tradycyjnego na numer konta w polskich złotych:
34 1020 5040 0000 6102 0225 1940
- przelewu w EURO na konto: PL 91 1020 5011 0000 9502 0369 2563, swift: BPKOPLPW
Koszty obsługi przelewu leżą po stronie Kupującego.

b) Płatność przy odbiorze - jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku towarów dostępnych na magazynie (nie szytych na miarę klienta).

2.  Istnieje możliwość wystawienia FV lub proformy- każdorazowo należy zgłośić to w momencie zakupu w komenatrzu do zamówienia lub w wiadomości email.  Po otrzymaniu rachunku pro forma Kupujący ma 7 dni na wpłacenie należności. W razie nie otrzymania zapłaty w tym terminie Sprzedający anuluje zamówienie.


IV. Rezygnacja z zamówienia, zwroty, reklamacje oraz gwarancja

1. Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni nie dotyczy ubrań szytych na miarę i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty na adres Sprzedawcy z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze (numer konta bankowego). Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności.
Towar wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres:

Kamila Lipniewska
ul. Szewska 2-4
86-300 Grudziądz

4. Zwrotowi podlega jedynie towar nieużywany.

5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie ubrań (lub innych towarów tworzonych pod wymiar) wynikające z błędów popełnionych podczas mierzenia przez Kupującego lub na skutek zmiany wymiarów Kupującego w czasie użytkowania. Poprawki dotyczące problemów opisywanych w niniejszym punkcie są dodatkowo płatne.

7. W celu uznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania na własny koszt, transportem uzgodnionym ze sprzedawcą na adres wskazany przez Sprzedawcę wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji, zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności wymaganych do naprawy materiałów o czas niezbędny do ich ściągnięcia.

8. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach, lub w sposób uzgodniony z Kupującym zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.

9. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.

10. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.

11. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanych towarów.

12. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: bonumsartores@gmail.com lub dwa.cztery.szewska@gmail.com


V. Ochrona danych osobowych

1. Firma Kamila Lipniewska zgodnie z RODO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zawierzonych przez osoby zamawiające. Osoba zamawiająca ma zapewniony wgląd do swoich danych, ich modyfikacji oraz całkowitego usunięcia.

2. Administratorem danych osobowych klientów jest tylko i wyłącznie firma Kamila Lipniewska

3. Firma zobowiązuje się, że będzie wykorzystywało dane klientów tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w celach statystycznych i marketingowych, z wyłączeniem ich udostępniania osobom trzecim. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2021 roku.


Kontakt
Kamila Lipniewska
ul. Szewska 2/4
86-300 Grudziądz,
NIP:8393011601

tel: +48 608 43 46 70
www.bonumsartores.com/pl
bonumsartores@gmail.com
dwa.cztery.szewska@gmail.com


$(function() { $('.pop').on('click', function() { $('.imagepreview').attr('src', $(this).find('img').attr('src')); $('#imagemodal').modal('show'); }); });